Spółka Komart Investments sp z o. o. zarejestrowana w dniu 29.10.2019r wywodzi się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Komart z siedzibą w Knurowie. Firma Komart w latach 1991-2020 przede wszystkim kojarzyła się z działalnością związaną z gospodarką odpadami poprzez prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów, ale także ich odbiór z licznych gmin. Działalnością dodatkową tejże spółki były również inwestycje związane z nieruchomościami komercyjnymi. W ramach 30-letniej działalności firmy Komart o charakterystycznym profilu odpadowym coraz wyraźniej wyodrębniała się aktywność związana z sektorem nieruchomości.

Dynamika rozwoju oraz potencjał nowej gałęzi Komartu był na tyle znaczący, iż Zarząd firmy a zarazem właściciele zdecydowali się na wydzielenie części odpadowej, jej sprzedaż oraz utworzenie nowej spółki – Komart Investments, która zajmuje się planowaniem, projektowaniem, budowaniem i zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Liczne inwestycje spowodowały wzrost aktywów co zaowocowało założeniem grupy kapitałowej Komart Investments wraz z nowymi spółkami celowo zarządzającymi inwestycjami.