LogoSpółka Komart Investments sp z o. o. zarejestrowana w dniu 29.10.2019r i wywodzi się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Komart z siedzibą w Knurowie. Firma Komart przede wszystkim kojarzy się z działalnością związaną z gospodarką odpadami poprzez prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów, ale także odbiór odpadów z licznych gmin. Działalnością dodatkową tejże spółki były również inwestycje związane z nieruchomościami komercyjnymi. W ramach firmy Komart o charakterystycznym profilu odpadowym coraz wyraźniej wyodrębniała się działalność związana z sektorem nieruchomości. Stała się ona na tyle znacząca z potencjałem i możliwościami dalszego rozwoju, iż Zarząd firmy Komart zdecydował się na utworzenie nowej spółki – Komart Investments, która będzie dedykowana właśnie inwestycjom w sektorze nieruchomości.

 

Zarząd firmy

Katarzyna Makarowicz - Prezes Zarządu
PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Makarowicz

 

Janusz Różański - Wiceprezes Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU
Janusz Różański